2017. október 31., kedd

Egyházkerületi KórustalálkozóÉnekkarunk az Egyházkerületi Kórustalálkozón

                         Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Zsolt  100, 1.

Immáron  5. alkalommal került megrendezésre az Egyházkerületi Kórustalálkozó, ez évben a Reformáció 500 évfordulója  jegyében. Eme magasztos eseménynek Koltó adott helyet.
Egyházközségünk kórusa meghívást kapott erre az áldott ünnepségre, képviselve az Érmelléki Egyházmegyét! Nagy örömmel, de ugyanakkor némi feszültséggel és izgalommal indultunk Koltóra október 28-án a reggeli órákban. Kórusunk alig 8 éve alakult, és tudatában voltunk annak, hogy több évtizedes, sőt évszázados múlttal rendelkező kórusok mellett fogjuk Istent dicsőíteni.  A három órás út végén megérkeztünk a napfényes Koltóra, ahol idegenvezető ifjak várták az érkező csoportokat.
Az ünnepség a koltói templomban kezdődött, ahol  igét hirdetett  Nt. Forró László, lelkészi főjegyző.  Alapigéje a  46. Zsoltár – Erős vár a mi Istenünk-, ma is élő valóság. Benne van múltunk, jelenünk és jövőnk egyaránt. Négy énekkel szolgált a Szatmári Református Egyházmegye Lelkipásztorkórusa és a Szatmári Református Gimnázium Gyermekkórusa. Ecsedi Árpád koltói lp., Forró László főjegyző, illetve Gellén Sándor esperes úr ünnepi köszöntői után Nemzeti Imánk éneklésével ért véget az istentisztelet.
Az ünnepség második része a Teleki Művelődési Házban folytatódott, ahol a kiváló szervezésnek köszönhetően minden gördülékenyen és szép renddel ment végbe.  12 kórus szolgálatát hallgathattuk áhítattal. Sorrendben – Nagybánya Óváros vegyeskara, Koltói vegyeskar, Mikola vegyeskara, Margitta, Nagykároly – Kertváros, Zilah – Fenyves, Szilágyperecseni, Nagyvárad – Olaszi egyházközségek vegyeskarai. Ezt követte a Lórántffy Zsuzsanna Gimnázium Gyermekkórusa, a Partiumi Keresztény Egyetem vegyeskara, a Koltói Kamarakórus és a Nagyváradi Kántorkórus.


 A kórusok szolgálatainak kiértékelője Lászlóffy Zsolt zeneszerző, a PKE tanára volt. Az összkar szolgálata következett Berkesi Sándor – MAGYAR ÉNEK, Brugós Anikó karnagy vezényletével. Ezt követte az emléklapok átadása.
Szeretetvendégség zárta az áldott együttlétet és szolgálatot. A verőfényes napsütést délutánra csepergő eső váltotta fel, de szíveinkben megmaradt a derű és a hálaadás. Mindeddig megsegített minket az ÚR! ÖVÉ LEGYEN A DICSŐSÉG!
                                                 Lőcsei László kántor - kórusvezető


2017. október 23., hétfő

Idősek vasárnapjaHála, dicséret él szívünkben


Szép őszi vasárnapon köszönthettük gyülekezetünk közösségében "szépkorú" testvéreinket.  Ötödik alkalommal szerveztük meg ezt az alkalmat, mely az Isten előtt való megállásnak, a hálaadásnak a megnyilvánulása.
Kovács Gyula lelkipásztor  az 5 Mózes 8,2. alapján kiemelte a megtett utat, de ami fontosabb azt, Aki  ezen az úton végig éreztette vezetését, gondviselését és szeretetét. Isten megvizsgálja az életünket, az ige kérdése : „megtartottad –é parancsolatait vagy sem?” elgondolkodásra, elcsendesedésre és őszinte válaszadásra kell kötelezzen minket.
Az igehirdetést követően az énekkar három énekkel szolgált az ünnepi együttléten, valamint Lőcsei Erzsébet szavalattal kedveskedett idős testvéreinknek.
Az együtt eltöltött percek, az istentisztelet egésze lelki felfrissülésként  hatott .
A templomi együttlét után az ünnepeltek átsétálva a gyülekezeti terembe, terített asztal mellett finom ebéd elfogyasztása közben folytatták a találkozás nyújtotta örömök megélésében az alkalmat.
Az Örökkévaló adjon jó egészséget, boldog életet, és érezzék mindenben az Ő csodálatosan működő kegyelmét.
2017. október 3., kedd

EmlékműavatásEmlékművet avatott a református közösség


Október első napján emlékművet avattak a margittai református templom kertjében. Az avatást ünnepi istentisztelet előzte meg, az igét Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette. Az alapigét János evangéliuma 12. részének 12-19 terjedő verseiből vette.
Prédikációjában kitért arra, hogy ma, amikor gyülekezetek ürülnek meg, mert az emberek elhagyják otthonaikat , szülőföldjüket, elmentek végeláthatatlan utakra, sokszor céltalanul, kimerítve a kalandozás fogalmát, jó dolog látni, hogy a margittai gyülekezet gyarapodik és megtölti templomát. „Testvéri közösségben vagyunk és emléket állítunk. Mindig lesznek erős, ünneplő és emléket állító, imádkozó, jövőképet hordozó közösségek”- mondta az ünnepi szónok. Október hava lévén, kitért arra is, mennyire fontos volt, mi mindent adott a reformáció az embereknek.
 A püspök után a házigazda, Kovács Gyula lelkipásztor mondta el az ünnepséghez fűződő gondolatait. Az alapigét a 25. Zsoltár 1 – 2 verséből vette. „ A reformáció 500. évfordulóján, október havában, együtt vagyunk, egy akarattal” – mondta beszédének bevezető részében.  A továbbiakban hangsúlyozta, hogy : „A reformáció értéket adott ennek a világnak, a reformáció Isten műve, ami által meg akarja tartani az ő Anyaszentegyházát. A reformáció a Szentíráshoz való visszatérés, Isten igéjének magyarázása mindenkinek saját anyanyelvén. A Biblia szövegének anyanyelvre való fordítása és nyomtatása, mindenki számára elérhetővé tétele.” Kegyelettel emlékezett azokra, akik vállalták hitükért a szenvedéseket is. Beszédének második részében a margittai református egyházközség nevében köszöntötte azokat, akik együtt ünnepeltek a közösséggel: Ft. Csűry István püspököt és feleségét, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzőjét, püspökhelyettesét, Nt. Derencsényi Istvánt és feleségét, a debreceni Kossuth utcai gyülekezet küldöttségét, Cseke Attila szenátort, a helyi – és körzeti RMDSZ-, valamint az intézmények és civil szervezetek vezetőit, és mindenkit, aki jólélekkel érkezett az ünnepi istentiszteletre. A tiszteletes felkérte a Református Kórust, és a Mi-Kis Kórust, hogy mutassák be énekszolgálatukat, valamint ifj. Kiss Imrét és Lőcsei Erzsébetet ezen alkalomra választott versük elszavalására. Ezen szolgálatok is emelték az ünnepi hangulatot.
A templomban záróénekként a Szózatot énekelték a hívek, majd a templomkertbe vonultak, hogy részt vegyenek az emlékmű avatásán. Kovács Gyula lelkipásztor mutatta be dióhéjban az emlékművet és készítőjét – tervezőjét, Szabó István monospetri faragó művészt. Köszönetet mondott az alkotónak és az anyagi támogatónak, Nemes Antal vállalkozónak egyaránt. Az emlékmű első oldala kézben tartott szívet ábrázol, alatta a kálvini jelmondat:  Szívemet égő áldozatul neked adom Uram felirattal. A hátoldala szintén kézben tartott szívet ábrázol, alatta: A reformáció 500 évében. Egyedül Istené a dicsőség feliratokkal. Az emlékmű felső centrális része lángszimbólumot ábrázol. Avatóbeszédet Nt. Derencsényi István mondott. „A margittai református közösség időtálló, maradandó alkotással emlékezik az évfordulóra. A kálvini jelmondat már sok évszázad próbáját kiállta, most Margittán is emlékműbe vésve lesz időtálló”, mondta a magyarországi vendég.
 Az emlékművet Ft. Csűry István, Nt. Derencsényi István és Kovács Gyula lelkipásztorok leplezték le. A beszédek között Kocsis Alexandra szavalata hangzott el.  A polgári vendégek közül Cseke Attila mondta el ünnepi gondolatait. „Örömömre szolgál, hogy együtt lehetünk szülővárosomban és ünnepelhetjük a reformáció 500. évfordulóját” – mondta beszédének bevezető részében. A továbbiakban kifejtette, hogy a reformáció egyetemes értékeket teremtett, nem csak a reformátusok javára. „Nekünk magyaroknak elsősorban a magyar nyelvet hozta, hiszen anyanyelvünkön olvashattuk a Bibliát, hallgathattuk az istentiszteleteket és hozta az erdélyi szellemiséget” – latolgatta a továbbiakban.
Az ünnepség a templomkertben püspöki áldással, majd nemzeti imánk éneklésével zárult, a meghívott vendégeket pedig szeretetvendégség várta a parókián.
      Szőke Ferenc